SẢN PHẨM
GỐM SỨ
     Thú
     Tượng
     Chậu bằng đất đỏ
     Bình trang trí trong nhà
     Chậu trang trí ngoài trời có tráng men
     Chân đèn cầy
     Chậu trang trí trong nhà
     Bộ sưu tập
HÀNG LIỄU GAI
     Bàn, ghế
     Giỏ
     Sọt, khay
HÀNG TRÁNG KẼM
     Bình tưới
     Chậu
hàng nhựa
 
TIN TỨC
HỘI CHỢ DỨC COLLECTION 2008 - THANG...
Tham gia hội chợ triển lãm tại...
KHO HÀNG CHO THUÊ, RỘNG, THOÁNG,...
Xuất khẩu hàng "độc "
Chiếc tô siêu mỏng của Cao Mai...
 
 
TIN TỨC (20/02/2019)
 

Hằng năm, Thai Duong chung tôi tham nhiều hội chợ triển lãm quốc tế để quảng bá thương hiệu và giới thiệu san phẩm co chất lương tốt và mỹ thuật cao tới tất cả các khách hàng.

 

Tại hội COLLECTION 2008 ở Duc năm nay, THAIDUONG tham gia voi so gian hang B85 tai hall 9.1, hy vọng tại đây, chúng tôi có thể phục vụ và xây dựng duoc nhiều moi quan hệ làm ăn tốt dẹp với tất cả cáckhách hàng trong và ngòai nước.

 

collection fair 2008

 
TIN TỨC ÐÃ ÐĂNG KHÁC
* Hồng lên ngôi (17/04/2007)