SẢN PHẨM
GỐM SỨ
     Thú
     Tượng
     Chậu bằng đất đỏ
     Bình trang trí trong nhà
     Chậu trang trí ngoài trời có tráng men
     Chân đèn cầy
     Chậu trang trí trong nhà
     Bộ sưu tập
HÀNG LIỄU GAI
     Bàn, ghế
     Giỏ
     Sọt, khay
HÀNG TRÁNG KẼM
     Bình tưới
     Chậu
hàng nhựa
 
TIN TỨC
HỘI CHỢ DỨC COLLECTION 2008 - THANG...
Tham gia hội chợ triển lãm tại...
KHO HÀNG CHO THUÊ, RỘNG, THOÁNG,...
Xuất khẩu hàng "độc "
Chiếc tô siêu mỏng của Cao Mai...
 
 
TIN TỨC (22/02/2024)
 
Nhằm quảng bá và đảnh mạnh sự phát triển nghề gốm sứ truyền thông của Việt Nam nói chung và làng gốm tại Đồng Nai noi riêng.Thái Dương đã tham gia hội chợ triển lãm tại Hồng Kông vào tháng 4/2008 sắp tới với mục tiêu khẳng đinh thươn hiệu gốm sứ Thai Dương và thị trường quốc tế. Booth Number: 2B10, 12

 
TIN TỨC ÐÃ ÐĂNG KHÁC
* Hồng lên ngôi (17/04/2007)