SẢN PHẨM
GỐM SỨ
     Thú
     Tượng
     Chậu bằng đất đỏ
     Bình trang trí trong nhà
     Chậu trang trí ngoài trời có tráng men
     Chân đèn cầy
     Chậu trang trí trong nhà
     Bộ sưu tập
HÀNG LIỄU GAI
     Bàn, ghế
     Giỏ
     Sọt, khay
HÀNG TRÁNG KẼM
     Bình tưới
     Chậu
hàng nhựa
 
TIN TỨC
HỘI CHỢ DỨC COLLECTION 2008 - THANG...
Tham gia hội chợ triển lãm tại...
KHO HÀNG CHO THUÊ, RỘNG, THOÁNG,...
Xuất khẩu hàng "độc "
Chiếc tô siêu mỏng của Cao Mai...
Hồng lên ngôi
 

HỢP TÁC XÃ THÁI DƯƠNG
K2/ 87B, NGUYỄN ÁI QUOC, BỬU HOÀ, BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
Điện thoại:  84 613 859 396/ 402 / 333

Fax: 84 61 3859 371
Website: http://www.thaiduongcoop.com

EMAIL: sales@thaiduongcoop.com


* TÊN KHÁCH HÀNG
* EMAIL LIÊN HỆ
* ĐỊA CHỈ
TÊN CÔNG TY
* ĐIỆN THOẠI
* NỘI DUNG